Dodano przez Piotr Trzonkowski

Projekt TREGS na konferencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Krakowie (08-09.12.2016)

W dniach 08-09.12.2016 w Krakowie odbyła się Konferencja organizowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: TOGETHER FOR INNOVATION IN HEALTH POLISH-NORWEGIAN RESEARCH PROGRAMME (www.healthconference.pl). Podczas tego spotkania prezentowaliśmy wyniki naszych dotychczasowych prac w ramach projektu. Prezentacja dostepna pod adresem: http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/pol_nor/meeting/8_9_12/4_piotr_trzonkowski.pdf

Opublikowaliśmy długoletnie obserwacje bezpieczeństwa i skuteczności metody TREGS w cukrzycy typu 1

Pismo Springer Nature Journal of Translational Medicine opublikowało raport na temat długoletniej skuteczności limfocytów Tregs u dzieci z cukrzycą typu 1: Factors affecting long-term efficacy of T regulatory cell-based therapy in type 1 diabetes. Marek-Trzonkowska N, Myśliwiec M, Iwaszkiewicz-Grześ D, Gliwiński M, Derkowska I, Żalińska M, Zieliński M, Grabowska M, Zielińska H, Piekarska K, Jaźwińska-Curyłło […]

Projekt Tregs w Science

W najnowszym numerze Science Translational Medicine – pismo grupy Science publikujące osiągnięcia w przenoszeniu dokonań medycyny doświadczalnej do praktyki klinicznej – ukazał się artykuł ‘Hurdles in therapy with regulatory T cells’ prezentujący historię i perspektywy zastosowania limfocytów T regulatorowych w terapii człowieka. Limfocyty T regulatorowe są występującą naturalnie u człowieka grupą komórek, które chronią organizm […]

Zgoda na badanie TregVAC

W dniu 15.04.2015 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego „„Terapia komórkowa cukrzycy typu 1 w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127- oraz przeciwciało anty-CD20 – badanie randomizowane”„.

Zgoda na badanie TregSM

W dniu 30.03.2015 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego „Terapia komórkowa stwardnienia rozsianego w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127-„.