Projekt TREGS na konferencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Krakowie (08-09.12.2016)

W dniach 08-09.12.2016 w Krakowie odbyła się Konferencja organizowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: TOGETHER FOR INNOVATION IN HEALTH POLISH-NORWEGIAN RESEARCH PROGRAMME (www.healthconference.pl). Podczas tego spotkania prezentowaliśmy wyniki naszych dotychczasowych prac w ramach projektu.

Prezentacja dostepna pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/pol_nor/meeting/8_9_12/4_piotr_trzonkowski.pdf

Opublikowaliśmy długoletnie obserwacje bezpieczeństwa i skuteczności metody TREGS w cukrzycy typu 1

Pismo Springer Nature Journal of Translational Medicine opublikowało raport na temat długoletniej skuteczności limfocytów Tregs u dzieci z cukrzycą typu 1:

Factors affecting long-term efficacy of T regulatory cell-based therapy in type 1 diabetes.

Marek-Trzonkowska N, Myśliwiec M, Iwaszkiewicz-Grześ D, Gliwiński M, Derkowska I, Żalińska M, Zieliński M, Grabowska M, Zielińska H, Piekarska K, Jaźwińska-Curyłło A, Owczuk R, Szadkowska A, Wyka K, Witkowski P, Młynarski W, Jarosz-Chobot P, Bossowski A, Siebert J, Trzonkowski P.

J Transl Med. 2016 Dec 1;14(1):332.

Pełna wersja artykułu dostępna:

http://rdcu.be/m9ET

Projekt Tregs w Science

W najnowszym numerze Science Translational Medicine – pismo grupy Science publikujące osiągnięcia w przenoszeniu dokonań medycyny doświadczalnej do praktyki klinicznej – ukazał się artykuł ‘Hurdles in therapy with regulatory T cells’ prezentujący historię i perspektywy zastosowania limfocytów T regulatorowych w terapii człowieka.

Limfocyty T regulatorowe są występującą naturalnie u człowieka grupą komórek, które chronią organizm przed rozwojem chorób autoimmunologicznych i alergii, przed odrzucaniem przeszczepów narządowych i powikłań immunologicznych związanych z przeszczepami szpiku. Limfocyty te zostały użyte jako lek po raz pierwszy na świecie w roku 2007 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Klinice Hematologii i Transplantologii w leczeniu choroby przeszczep przeciw gospodarzowi, a obecnie także w leczeniu cukrzycy typu 1 w Klinice Pediatrii Diabetologii i Endokrynologii oraz w leczeniu stwardnienia rozsianego w Klinice Neurologii Dorosłych w ramach programu STRATEGMED NCBiR. Próby klinicznego stosowania tych komórek trwają obecnie w kilkunastu ośrodkach europejskich i w USA.

Artykuł jest zbiorową pracą europejskich naukowców zrzeszonych w grupie „Terapie Komórkowe Służące Tolerancji Immunologicznej” finansowanej przez Unię Europejskiej (EU COST Action BM1305 www.afactt.eu). Pracami tej grupy w zakresie limfocytów T regulatorowych kieruje prof. Piotr Trzonkowski z Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii GUMed.

 

Cytowanie:

  1. Trzonkowski, R. Bacchetta, M. Battaglia, D. Berglund, H. R. Bohnenkamp, A. ten Brinke, A. Bushell, N. Cools, E. Geissler, S. Gregori, S. M. van Ham, C. Hilkens, J. Hutchinson, G. Lombardi, J. A. Madrigal, N. Marek-Trzonkowska, E. M. Martinez-Caceres, M. G. Roncarolo, S. Sanchez-Ramon, A. Saudemont, B. Sawitzki, Hurdles in therapy with regulatory T cells. Sci. Transl. Med. 7, 304ps18 (2015).

(link: http://stm.sciencemag.org/content/7/304/304ps18)

Zgoda na badanie TregVAC

W dniu 15.04.2015 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego „„Terapia komórkowa cukrzycy typu 1 w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127- oraz przeciwciało anty-CD20 – badanie randomizowane”„.

Zgoda na badanie TregSM

W dniu 30.03.2015 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego „Terapia komórkowa stwardnienia rozsianego w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127-„.