Projekt Tregs w Science

W najnowszym numerze Science Translational Medicine – pismo grupy Science publikujące osiągnięcia w przenoszeniu dokonań medycyny doświadczalnej do praktyki klinicznej – ukazał się artykuł ‘Hurdles in therapy with regulatory T cells’ prezentujący historię i perspektywy zastosowania limfocytów T regulatorowych w terapii człowieka.

Limfocyty T regulatorowe są występującą naturalnie u człowieka grupą komórek, które chronią organizm przed rozwojem chorób autoimmunologicznych i alergii, przed odrzucaniem przeszczepów narządowych i powikłań immunologicznych związanych z przeszczepami szpiku. Limfocyty te zostały użyte jako lek po raz pierwszy na świecie w roku 2007 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Klinice Hematologii i Transplantologii w leczeniu choroby przeszczep przeciw gospodarzowi, a obecnie także w leczeniu cukrzycy typu 1 w Klinice Pediatrii Diabetologii i Endokrynologii oraz w leczeniu stwardnienia rozsianego w Klinice Neurologii Dorosłych w ramach programu STRATEGMED NCBiR. Próby klinicznego stosowania tych komórek trwają obecnie w kilkunastu ośrodkach europejskich i w USA.

Artykuł jest zbiorową pracą europejskich naukowców zrzeszonych w grupie „Terapie Komórkowe Służące Tolerancji Immunologicznej” finansowanej przez Unię Europejskiej (EU COST Action BM1305 www.afactt.eu). Pracami tej grupy w zakresie limfocytów T regulatorowych kieruje prof. Piotr Trzonkowski z Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii GUMed.

 

Cytowanie:

  1. Trzonkowski, R. Bacchetta, M. Battaglia, D. Berglund, H. R. Bohnenkamp, A. ten Brinke, A. Bushell, N. Cools, E. Geissler, S. Gregori, S. M. van Ham, C. Hilkens, J. Hutchinson, G. Lombardi, J. A. Madrigal, N. Marek-Trzonkowska, E. M. Martinez-Caceres, M. G. Roncarolo, S. Sanchez-Ramon, A. Saudemont, B. Sawitzki, Hurdles in therapy with regulatory T cells. Sci. Transl. Med. 7, 304ps18 (2015).

(link: http://stm.sciencemag.org/content/7/304/304ps18)